Hana Novotná

  • studium na všeobecném gymnáziu,maturita v roce2001
  • studium na VOZŠ v Plzni, obor diplomovaný specialista-fyzioterapeut, absolutorium v roce 2004
  • od 1.9.2004 do 30.4.2008 zaměstnána  ve FNKV Praha jako fyzioterapeut na klinice rehabilitačního lékařství, v rámci práce i na odd. LDN, ARO, kardiochirurgie, neurologie, hematologie, onkologie, traumatologie a ortopedie
  • v roce 2006 obdržení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, dále absolvování kurzu senzomotorické stimulace
  • v roce 2007 kurz Diagnostiky měkkých tkání a terapie funkčních poruch
  • od 1.5.2008 až dosud zaměstnána jako fyzioterapeut u Mudr. Aleše Doležala, Csc
    neurologie a rehabilitace Rakovník