MUDr.Aleš Doležal, CSc.

MUDr.Aleš Doležal, CSc.
narozen 6.2.1951 v Praze, ženatý manželka Ivana, 2 děti Tomáš 1976 Adam 1979,

 • Absolvent lékařské fakulty University Karlovy v Praze v r. 1975,
 • neurolog:
 • atestace I.stupně z neurologie říjen 1979,
 • 1981 školicí místo v klinické EEG v ILF Praha.
 • 1983 školicí místo v EMG v ILF Praha,
 • 1983 školicí místo v klinické neurologii v ILF Praha,
 • prosinec 1983 atestace II.stupně z neurologie.
 • 1984 kurs posuzování neurologicky nemocných v ILF Praha,
 • kurz manuální mediciny v roce 1985 a 1986 v ILF Praha,
 • základní kurz akupunktury ILF Praha,
 • 1992 kurz Vojtovy metody v ILF Praha .
 • 1992 obhajoba dizertační práce v problematice EMG a léčby poruch páteře a titul kandidáta lékařských věd v oboru neurologie.
 • Atestace rehabilitační a fyzikální medicina 2005. Kurz Vojtovy metody pro fyzioterapeuty část A 2005.
 • Od roku 1975 do roku 1976 sekundář chirurgického oddělení OUNZ Benešov, od roku 1976 do roku 1979 sekundární lékař, pak samostatně pracující lékař neurologického oddělení ZUNZ Příbram.
 • Od roku 1982 samostatně pracující ambulantní lékař OUNZ Rakovník, od roku 1983 do roku 1991 přednosta poliklinického oddělení OUNZ Rakovník.
 • Od roku 1991 samostatně pracující lékař kliniky rehabilitačního lékařství FNKV Praha (prof. MUDr.V.Janda,DrSc). 1992 stáž expertů MZd ČR Toulouse Francie.
 • Od roku 1992 do roku 1997 částečný úvazek na pracovišti dětské rehabilitace v NsP Rakovník a Denní dětský rehabilitační stacionář Praha 10, U hranic 8.
 • Od roku 1992 dosud soukromý ambulantní neurolog v Rakovníku,
 • od roku 2006 soukromý rehabilitační lékař, dále na částečný úvazek asistent katedry rehabilitace ILF Praha a Kliniky rehabilitační a fyzikální medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha .
 • Člen a odborný garant občanského sdružení Sdružení pro komplexní péči pro postižené DMO.
 • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví neurologie od 1.10.1985 do roku 2010, kdy činnost ukončena pro poněkud autoritativní až arogantní přístup soudů.
 • Externí učitel III.Lékařské fakulty v r.2006,2007,2008,2009, 2010

Publikační činost:
1. Doležal A., Nedvídková H.:Zkušenosti s poškozením periferního neuronu z vibrací při práci horníků. Pracov.Lék.38,1986,No7,290-292 s
2.Doležal A.: Juvenilní benigní amyotrofie horních končetin.Čs.Neurol.Neurochir.47/80, 1984,109-112 s
3.Doležal A.:Klinické hodnocení přípravku Repanidal.Farmakoterap.Zprávy roč.36,1990 č 2 103-107 s
4.Kužel V., Doležal A.: Bolestivá ophthalmoplegie (syndrom Tolosa-Huntův) Čs. Neurol. Neurochir. 44(77),1981,č 6,396-399 s
5. Doležal A., : Možnosti EMG biofeedbacku v terapii vertebrogenních poruch ( disertační práce 1992, Praha LFUK)
6.Doležal A., Kraus J.,: Zkušenosti s terapií pohybových poruch dětského věku reflexní lokomocí , Čs. Rehabilitace
7.Kofránková, Marie; Doležal, A.: Vyhledávání motorických poruch v prvním roce života – senzitivita a specificita polohových reakcí.
Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2008, roč.15, č.1, s.18-21. ISSN: 1211-2658. [původní]

Konference:

Světový kongres průmyslové neurologie Praha
přednesenoDoležal A., Nedvídková H.:Zkušenosti s poškozením periferního neuronu z vibrací při práci horníků. Vyšlo v Pracov.Lék.38,1986,No7,290-292 s
Mezinárodní kongres Lille Francie 1991
poster Doležal A., Kraus J.,: Zkušenosti s terapií pohybových poruch dětského věku reflexní lokomocí , Čs. Rehabilitace