Přístrojové vybavení

Vybavení neurologické i rehabilitační ordinace splňuje požadavky nové vyhlášky 221/2010 Sb ze dne 30. června 2010 o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a  technické vybavení zdravotnických zařízení).

Přístrojové vybavení neurologické ambulance

 • 16-kanálový EEG DayMed TrueScan
 • 4-kanálový EMG DayMed TruTrace

Přístrojové vybavení rehabilitační ambulance

 • distanční elektroléčba Embitron
 • magnetoterapie
 • Beautyline
  1. elektroléčba
  2. vakuová jednotka
  3. terapeutický ultrazvuk
  4. parafinová lázeň